Om oss

Stiftelsen Veien Ut bruker naturens positive effekt sammen med profesjonelle terapeuter for å hjelpe rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv

Veien Ut er en ideell stiftelse etablert i 2013. Veien Ut har primært fokus på rusbehandling, men engasjerer seg også i en rekke andre rusfrie aktiviteter og tiltak.

Veien Ut består i dag av ekspedisjonsleder Jan Schøyen, avdelingsleder for rehabilitering/ettervern Ann-Cathrin Pedersen, prosjektleder Espen Klaseie,  terapeut Bjørn Erik Strøm, Yoga instruktør/medieansvarlig Katrine Chi og markedsansvarlig Trude Ustaheim. Stiftelsen har et styre bestående av 4 medlemmer, samt et team av medhjelpere og frivillige. I tillegg samarbeider vi tett med Chi produksjon på rusfrie aktiviteter og en rekke aktører som bidrar til gjennomføringen av stiftelsens mål og oppgaver.

Veien Ut har opprettet et eget formelt brukerråd bestående av tidligere deltagere med mandat til å arrangere egne aktiviteter, samt påvirke ledelsen i Veien Ut.

Vi får stadig spørsmål om muligheter for å engasjere seg i Veien Ut, noe vi er svært takknemlig for. Per i dag har vi den frivillige hjelpen vi trenger, men har du lyst til å bidra så vil vi gjerne høre fra deg!

S/Y SkyDancer
Raymond Tollefsen - foto
Bruk av naturen

I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av naturen som redskap for trening, rekrasjon, felleskap og gode opplevelser. Studier viser at naturen har positive effekter på både fysisk og mental helse.

Tanken om å bruke naturen som en sentral del i rusbehandling ble unnfanget for over 14 år siden. Primus motor bak stiftelsen ble selv rusfri etter 20 år som tung misbruker. Han har sammen med mange andre brukt naturen som en viktig kilde for å komme tilbake til livet.

Veien Ut takker for inspirasjonenen som ligger i den Norske historien. Fra store ekspedisjoner til Lars Monsen, Cecilie Skog og Randi Skaug som deler sin kunnskap og gjør naturen tilgjengelig for oss alle. Veien Ut ønsker også å takke andre institusjoner som bruker naturen i sin behandling.

Visjon

Veien Ut setter fokus på kvalitativ rusbehandling og skal være til inspirasjon for rusavhengige og deres familier, andre institusjoner, politikere, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Verdier

Inspirasjon – Tilstedeværelse – Handlekraft – Mestring

Mål

  • Kontinuerlig arrangere turer med tilsvarende behandlingsopplegg både sommer og vinter
  • Behandle best mulig, ikke flest mulig. Kvalitet framfor kvantitet
  • Synliggjøre en behandlingsmetode som hjelper rusavhengige til å forandre seg og bli en ressurs i samfunnet
  • Påvirke politikere, privatpersoner og næringslivet til å engasjere seg i det norske behandlingstilbudet
Raymond T -foto DSC01760
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Din støtte

Veien Ut er helt avhengig av din støtte. Du blir en del av vår stemme som sier at alle rusavhengige kan bli en ressurs i samfunnet ved hjelp av riktig behandling.

Med din hjelp ønsker vi å drive rusbehandling uavhengig av offentlige rammebetingelser, da disse i større grad utelukker institusjoner som ønsker å tilby behandling fri for medikamenter. Vårt konsept legger opp til et ett års behandlingsløp til en langt lavere kostnad enn hva tradisjonell offentlig behandling koster.

De rusavhengige i Veien Ut får hjelp til gjøre endringene som er nødvendige for å leve et liv uten bruk av rusmidler. Vi vet at rusavhengige, uansett bakgrunn, har gode forutsetninger for å lykkes og bli en ressurs i samfunnet. Innkommende midler går til stiftelsens fremste formål, som er å drive rusbehandling i kombinasjon med naturopplevelser.

Støtt oss

Det sies at en rusmisbruker har direkte innvirkning på livet til fem personer. Familie, venner og kolleger er oftest berørt. Pårørende blir utslitte, syke og uføre. Enkelte ender selv opp som rusmisbrukere som følge av belastningene.

Rus og kriminalitet går hånd i hånd

Rusmisbruk og kriminalitet er sterkt knyttet til hverandre. Vold, drap, ulykker, overgrep og omsorgssvikt er ofte relatert til rus. Det norske samfunnet blir stadig offer for draps- og overgrepssaker hvor rus er en sentral faktor.

Mange dør i ventekøene

Mye tyder på at en stor andel av de som dør av overdose i Norge, er pasienter med tilknytning til narkotiske og vanedannende medikamenter. Mange dør av overdose etter at de blir skrevet ut etter to til fire ukers avrusning hvor de i mellomtiden må vente opptil ni måneder på behandlingsplass. Nærmere 3000 unge mennesker har mistet livet av overdose de siste 10 årene.

Rusmisbruk i næringslivet

Hvert år taper næringslivet milliarder av kroner som følge av rusmisbruk. Rusmisbruk svekker arbeidsevnen, fører til at man tar snarveier og påvirker kolleger i negativ retning. Pårørende blir syke og makter ikke å legge ned sin normale arbeidsinnsats.

KONSEPTET

En gruppe rusavhengige drar på sitt livs viktigste reise. En krevende, men vakker reise i storslått villmark og krevende hav. De har alle konkrete mål i sikte: Finne veien ut, forbli rusfri og få livet tilbake.

Trinn 1: Forvern 2-4 uker

Her er deltagerne under kontinuerlig oppfølging av både medisinsk personell, miljøterapeuter og andre med brukererfaring. Alle får eget rom med døgnbemannet tilsyn i skjermede omgivelser. De får støtte med motivasjons- og trygghetsskapende samtaler. Klær/fottøy prøves og pakkes. Det orienteres grundig om sikkerhetsrutiner og opplegg for turen.

Trinn 2: Forberedelsestur 2 uker

Vi reiser med gruppen til naturskjønne omgivelser i utkanten av villmarksområdet vi skal inn i. Her blir deltakere kjent med terapeuter og turleder. Utstyr deles ut og deltakerne gjør seg kjent med dette. Vi padler, bor i telt og har samtaler ved bålet. Vi starter det terapeutiske opplegget knyttet til turen.

Trinn 3: Fottur 4-5 uker

Vi starter fotturen som går gjennom krevende og øde fjellområder i noen av de villeste nasjonalparkene som finnes. Langs ruta blir vi utfordret med terreng og værforhold. Fotturen er delt opp i etapper som alle byr på varierende naturforhold og utfordringer. Underveis jobber vi med gruppeterapi og individuelle samtaler. Frivillige sørger for depoter med forsyninger langs ruta.

Trinn 4: Seilas 4-5 uker

Deltakerne lærer grunnleggende seilteori, gjennomgår sikkerhetskurs, og settes inn i vaktlister og oppgaver ombord. Vi bunkrer opp og seiler langs kyster og ut på ville havstrøk. Det terapeutiske opplegget knyttes opp mot oppgaver under seilasen. Samholdet styrkes og deltakerne møter helt nye utfordringer.

Trinn 5: Siste camp/leg 1 uke

Vi avslutter seilingen og slår leir langs kysten. Vi bruker den siste uken på å nå vårt endelige mål. Terapeutene forbereder nå deltagerne på å komme tilbake til mer hverdagslige omgivelser.

Trinn 6: Familieuke 1 uke

Deltakerne gjenforenes med sine familier og pårørende på Kjønnerød Gård. Alle får mulighet til å dele sine erfaringer om livet sammen med en rusavhengig. Man lærer hvordan man sammen skal komme videre og hvordan man skal forholde seg til hverandre

Trinn 7: Forsterket treningsbolig

Dette er et strukturert botreningsopplegg med tett oppfølging, rådgivning og veiledning. Her skal de knytte til seg et rusfritt miljø, ta tak i regninger/kreditorer, jobb, utdannelse, familie, etc. Veien Ut sørger for at gruppen samles i naturen med jevne mellomrom.

Trinn 8: Avslutningstur 1 uke

Vi samles ved starten av en ny reise ett år etter det hele startet. Vi går gjennom det siste års opplevelser og utfordringer samt legger planer for veien videre. Deltagerne deltar som motivatorer for en ny gruppe som står foran en tilsvarende reise.

Trinn 9: Ettervernsgrupper

Vi tilbyr et eget ettervern for pårørende og deltagere i Veien Ut. Ettervernsgrupper, treff og fellesaktiviteter arrangeres ved våre lokaler på Kjønnerød gård.