Kontakt oss på telefon 911 91 116 / 902 61 355 eller send en e-post til post@veienut.no.

Så lang tid tar det å bli rusfri

«Å bli rusfri tar mange år» det er et utsagn vi hører titt og ofte, men er det virkelig slik?  

Å bli rusfri er som oftest en prosess som starter lenge før man velger å legge rusmidlene på hylla. Å være rusfri er en jobb som gjøres hver eneste dag når du har en avhengighet – du blir aldri frisk fra den – men rusfritt kan du leve hele livet fra den dagen du bestemmer deg for ikke å ta noe.  

Denne delen av jobben er den som de fleste klarer selv – avgiftningen. Den virkelig krevende jobben begynner etterpå og den er langt mer utfordrende å klare på egenhånd. For med avhengigheten, og et liv i rusmiløet kommer det holdninger og handlinger som ikke er gjengs i samfunnet. Det ligger som oftest en kompost av følelser som ikke har hatt muligheter for å kunne bearbeides og mestres, i tillegg til destruktive relasjoner som lokker deg tilbake til det samme. Det hevdes også at deler av hjernen (frontal cortex) ikke fungerer optimalt før det har gått ett år – noe som påvirker vår evne til å gjøre rasjonelle beslutninger.  

Det er disse endringene som tar så utrolig lang tid å få endret, og hvor du trenger mennesker rundt deg som kan hjelpe deg i riktig retning.  

Hos oss definerer vi rusfrihet når du har rene prøver og ikke bruker noen medisiner som påvirker deg. Dette inkluderer også alkohol, subutex /metadon, sovemedisiner og andre sinnsendrende preparater.  

Alle som kommer inn i behandling hos Stiftelsen Veien Ut slutter med alle preparater (i samråd med lege) før behandlingen kan starte. Hos oss mener vi dette er en forutsetning for å kunne drive god behandling av avhengigheten, dens kjennetegn og mønstre.  

Så å bli rusfri, tar kun tiden fra du slutter med ditt rusmiddel, og til dine prøver er rene.  

 

Team Veien Ut

Siste nytt fra Veien ut

  • Rusbehandling ·

Sommer i Norge

Mange skal feriere i Norge i år, og håper at vi kan inspirere med disse bildene fra noen av våre ekspedisjoner. Her ser dere et…
Les mer

Veien Ut-armbåndet

Armbåndet er designet og produsert av den norske håndverk- og designbedriften Arts & Crafts. Alt overskuddet går til Veien Ut’s arbeid.