Kontakt oss på telefon 481 33 891 eller send en e-post til post@veienut.no.

Ekspedisjoner

En gruppe rusavhengige drar på sitt livs viktigste reise. En krevende, men vakker reise i storslått villmark og krevende hav. De har alle konkrete mål i sikte: Finne veien ut, forbli rusfri og få livet tilbake.
I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av naturen som redskap for trening, rekreasjon, felleskap og gode opplevelser. Studier viser at naturen har positive effekter på både fysisk og mental helse. Med naturen som terapirom åpner det seg muligheter og mestring.

Gåturer

Det er noe symbolsk ved det å gå. Du går fra noe, og du går til noe. Det å være i kontinuerlig bevegelse gjør også at vi beveger fastgrodde tanker og mønstre.

Vi bruker kroppen vår fysisk, og dette gjør at vi blir slitne. Det å bli fysisk sliten er både vondt, utfordrende (særlig mentalt) og godt på samme tid. Når alt du skal gjøre er å sette den ene foten foran den andre foten er oppgaven enkel å mestre. Alle klarer å gå.

«Alle kommer frem – vi har til dags dato ingen som ikke har klart å gjennomføre dette.»

I terapien som gjøres underveis vil alle få tildelt sine oppgaver, og det kommer frem ting som bearbeides og fordøyes i time etter time over vidder og fjell. Du får god tid til å reflektere over livsvalg og konsekvenser på en gåtur som varer i både dager, og uker.

Seilturer

Det å være ute i naturen har en enorm påvirkning for vår psykiske helse. Havet i særdeleshet er stort og mektig, rolig og kraftfullt, uforutsigbart, men mulig å beherske. Alle disse elementene gjør at man må hente frem alt som bor i en som menneske.

De rusavhengige er redde, uinteresserte og sjøsyke i starten, men de lærer seg at de må seile uansett, noe som gir de en ekstrem mestring. Det er ikke sjeldent at det kommer noen voldsomme seiersrop når noen står i det været de får utdelt og trosser både frykt for havet og egne evner. Det er lyden av et mestringshyl og DET likner ikke på noe annet.

«Skal du manøvrere en båt må du vite hvor du skal, hvis ikke vil strøm, vind og bølger ta deg av gården uten at du har noen kontroll. »

Denne lærdommen er det som skaper den største endringen vi ser i de rusavhengige fra de går om bord til de legger til kai igjen uker senere. De går fra å være passive tilskuere, til å manøvrere en stor båt i all slags vær. En direkte blåkopi til livet.

I livet på båten vil dine styrker og svakheter bli svært synlig, og sammen med profesjonelle terapeuter gir dette en anledning til å parallelt jobbe med de indre prosessene av å fri seg fra avhengighetslivet sitt. I tillegg sitter de – helt konkret i dette tilfellet- i samme båt som resten av mannskapet. De utvikler sterke bånd til hverandre, en stor kjærlighet til havet og det å ta vare på naturen.

Kjerne punktene i ett rusfritt liv i samfunnet er likt som de påkrevde ferdigheter på båten. Ansvar, bidrag (ev mangel på) og samarbeid som påvirker alle, samt høy risiko ved slurv og egoisme.

Naturen

Naturen har vært brukt som rekreasjon til alle tider. Det å reise vekk skaper en skjerming fra støy, krav og forventinger.

I naturen blir det enklere å leve for mange av våre deltakere. Du har sekken din- og den er livet ditt.

Dette skaper etter hvert plass og rom til å begynne behandlingen. I tillegg vil vi mennesker både møte vår kraft og på samme tid se hvor små vi er i møte med mektige naturopplevelser. Vi reiser i all slags vær og til alle årstider- og må både møte og mestre det været vi får.

«Etter hvert utvikles en kjærlighet til naturen og det å være ute.»

Flere av de som har vært i behandling hos Veien Ut blir utrolig glad i friluftslivet, og gir gleden videre til venner og familie etter fullført behandling.

Fellesskapet på tur

På tur er vi alle på en felles reise. En reise som har et høyere mål en å forflytte seg fysisk. Dette er grunnstammen i det å danne en gruppe som sammen skal stå last og brast i de opp og nedturene vi har underveis.

Vi utvikler en kultur hvor gruppa tar vare på hverandre, men hvor også egoet til den enkelte må vike for felleskapets beste. Vi må justere oss på tempo, og alle må ta del i sine oppgaver for at dette skal fungere. Du deler telt og lugar med andre, og dermed kan du ikke bare gjøre som du selv vil. Slår du deg vrang vil en hel gruppe måtte lide for det.

«Samholdet, og nærheten blir sterk. Tilliten i gruppa vokser frem langt raskere enn i andre omgivelsene. »

Gledene blir enklere så en Cola og melkesjokolade kan være himmelriket tur.

Tre faser gjennom et år

Starten på et nytt liv

Her opprettes en frihet fra rus og en avstand til rusmiljøet. Vi jobber for å skape en god gruppekultur slik at deltakerne kan nyttiggjøre seg av gruppeterapiens positive effekter. Vi skal også lære å leve sammen som en gruppe enten vi er på tur eller på Kjønnerød Gaard.
Fase 1

Vekst og utvikling

Her forventes det mer ansvar og delaktighet fra deltakerne. De starter med å ta tak i livet med alle dets fasetter. De deltar i familieuke og voksen - barn uke. De starter med permisjoner og jobber med å etablere seg i selvhjelpsgruppene både på behandlingsstedet og på sitt hjemsted.
Fase 2

Veien videre

Målet i denne fasen er å vokse ut av behandling. Behandlingen er mer personlig spisset enn de to foregående delene. Tiden er inne for å ta i bruk alt vi har lært til å håndtere lengre permisjoner og begynne å sette planer for et liv med bosted, jobb, praksisplass eller utdanning.
Fase 3