Kontakt oss på telefon 481 33 891 eller send en e-post til post@veienut.no.
Det finnes en vei ut

Enhver rusavhengig
kan bli en ressurs for samfunnet.

Råd og veiledning for deg som pårørende

Å være pårørende til en som er rusavhengig kan være en enorm påkjenning, både fysisk og mentalt. Mange går selv til grunne av å være et vitne til at en nærstående gradvis ødelegger sitt eget liv. Du er ikke alene. Det finnes flere selvhjelpsgrupper i Norge, som du kan ta kontakt med.

I alle andre behandlinger jeg var i tidligere så var det akseptert at jeg syntes synd på meg selv, derfor trodde jeg at det var en sannhet. I Veien Ut skjønte jeg at ansvaret for hvordan jeg hadde det var mitt eget

Kvinne, 30 år

Hva gjør vi?

Vi jobber lenge med hver enkelt deltaker for at de skal endre sine tankemønstre og sin adferd, skaffe seg ny kunnskap og nye ferdigheter som sikrer de et varig rusfritt liv. Behandlingstiden hos oss er 12 måneder, vil noen være lenger kan vi legge til rette for et forlenget ettervern.

Book et foredrag

Et foredrag med Veien Ut får tilhørerne til å sitte ytterst på stolen. Sterke livshistorier, og tankevekkende erfaringer som både kan gi et innblikk i livet til en rusavhengig og deres pårørende, treffer flere enn man skulle tro. 

Vil du bidra?

Med din hjelp ønsker vi å drive rusbehandling uavhengig av offentlige rammebetingelser, da disse i større grad utelukker institusjoner som ønsker å tilby behandling fri for medikamenter.

Vil du bidra?

Med din hjelp ønsker vi å drive rusbehandling uavhengig av offentlige rammebetingelser, da disse i større grad utelukker institusjoner som ønsker å tilby behandling fri for medikamenter.

Siste nytt fra Veien ut

  • Rusbehandling ·

Sommer i Norge

Mange skal feriere i Norge i år, og håper at vi kan inspirere med disse bildene fra noen av våre ekspedisjoner. Her ser dere et…
Les mer