Kontakt oss på telefon 911 81 408 eller send en e-post til post@veienut.no.

Om rusbehandlingen

Alle rusavhengige bærer rundt på noen store ressurser, ressurser som har blitt brukt destruktivt – det skal vi endre på; SAMMEN.

Hva gjør vi?

Det å bytte ut et liv preget av rus og ustabilitet tar tid. Vi jobber derfor lenge med hver enkelt deltaker for at de skal endre sine tankemønstre og sin adferd, skaffe seg ny kunnskap og nye ferdigheter som sikrer de et varig rusfritt liv. Vi har satt behandlingstiden hos oss til 12 måneder, men noen vil være lenger og da kan vi legge til rette for et forlenget ettervern. Vi bygger mestring – SAMMEN.

Om rusbehandlingen

Behandlingen og ettervernet i veien ut består av 3 faser, og varer til sammen i 12 måneder. Arbeidspraksis, bo-trening, terapi i grupper, individuelle samtaler, yoga, fysisk aktivitet, turer, mindfullness, seiling og friluftsliv er bare noen av elementene som er flettet inn i behandlingen hos Stiftelsen Veien Ut. Vår filosofi lener seg på 12 trinns-/Minnesota modellen, verdens mest brukte og anerkjente behandlingsform for avhengighet.

I tillegg til behandling på gården oppfordrer vi til bruk av selvhjelpsgrupper.

Når vi ikke er ute på tur eller ekspedisjon holder vi til på Kjønnerød Gaard i Vestfold.

«Stiftelsen Veien Ut bruker naturens positive effekt sammen med profesjonelle terapeuter for å hjelpe rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv

Tre faser gjennom et år

Starten på et nytt liv

Her opprettes en frihet fra rus og en avstand til rusmiljøet. Vi jobber for å skape en god gruppekultur slik at deltakerne kan nyttiggjøre seg av gruppeterapiens positive effekter. Vi skal også lære å leve sammen som en gruppe enten vi er på tur eller på Kjønnerød Gaard.
Fase 1

Vekst og utvikling

Her forventes det mer ansvar og delaktighet fra deltakerne. De starter med å ta tak i livet med alle dets fasetter. De deltar i familieuke og voksen - barn uke. De starter med permisjoner og jobber med å etablere seg i selvhjelpsgruppene både på behandlingsstedet og på sitt hjemsted.
Fase 2

Veien videre

Målet i denne fasen er å vokse ut av behandling. Behandlingen er mer personlig spisset enn de to foregående delene. Tiden er inne for å ta i bruk alt vi har lært til å håndtere lengre permisjoner og begynne å sette planer for et liv med bosted, jobb, praksisplass eller utdanning.
Fase 3

Ekspedisjoner

En gruppe rusavhengige drar på sitt livs viktigste reise. En krevende, men vakker reise i storslått villmark og krevende hav. De har alle konkrete mål i sikte: Finne veien ut, forbli rusfri og få livet tilbake. I Norge har vi lange tradisjoner for bruk av naturen som redskap for trening, rekreasjon, felleskap og gode opplevelser. Studier viser at naturen har positive effekter på både fysisk og mental helse. Med naturen som terapirom åpner det seg muligheter og mestring.

Kjønnerød kollektivet – for en varig endring

Visjonen vår er at Kjønnerød Kollektivet skal være en trygg base, en mestrings arena, ett sted der beboerne våre kan lære å bli den beste utgaven av seg selv.

Dette forteller
tidligere deltakere

Mestringen og stolthet

Jeg hadde lyst til å gi meg ved hvert depot, men mestringen og stoltheten gjorde at jeg fortsatte
Mann,
34 år

Oppnåelig

Jeg så og kjente forandring i meg selv ettersom tiden gikk, og målet om å fullføre behandlingen ble derfor mer og mer oppnåelig
Mann,
34 år

En enorm tillitserklæring

Det å bli tildelt et ror med ansvar for å navigere, manøvrere og seile en seilbåt med 12 andre passasjerer, oppleves som en enorm tillitserklæring, når du er vant til at alt du har gjort i livet har gått til helvete.
Kvinne,
27 år

Bevissthet

Gruppa gjorde meg bevisst på mine handlingsmønstre
Mann,
34 år

Vil du bidra?

Med din hjelp ønsker vi å drive rusbehandling uavhengig av offentlige rammebetingelser, da disse i større grad utelukker institusjoner som ønsker å tilby behandling fri for medikamenter.

Vil du bidra?

Med din hjelp ønsker vi å drive rusbehandling uavhengig av offentlige rammebetingelser, da disse i større grad utelukker institusjoner som ønsker å tilby behandling fri for medikamenter.

Siste nytt fra Veien ut

Veien Ut-armbåndet

Armbåndet er designet og produsert av den norske håndverk- og designbedriften Arts & Crafts. Alt overskuddet går til Veien Ut’s arbeid.